Työstäni // Work For Art

I perceive my work on stage, as a teacher and behind the scenes, each as a part of my work as an artist, be it in administration, production or writing. The essence remains while the perspective shifts according to each position. The main objective is also unchanged: to offer food for thought and nourishment for the soul, to challenge people's ideas on dance, art and ultimately maybe on life itself. My values permeate all of my work accompanying me where ever I go. I have described said values in more depth here.

Since the very beginning of my career it was clear to me that in addition to working as an artist, it is fundamental to strive to effect change in the structures that frame the dance field. It is also important to me that a growing number of people have access to dance as an enjoyable art form, or the chance to get acquainted with it. Dance and art in general would have much more to give than what is currently possible, from its subordinate position in society. Thus I have knowingly seeked opportunities to act in the wings of the field.

Within arts administration I have planned artistic concepts, outreach and engagement projects, led panel discussions, been in charge of recruitment processes, website development and contract negotiations. I consider production work to be arts policy in action and therefore it necessarily has an impact on artistic content. In which ever position I work in, I willingly carry great ethical responsibility. My goal is to "choose better", to develop the industry's practices to be more accommodating towards the artists and audiences. At its best production work can be an organic part of the artistic process, where I am able to share my knowledge also as a fellow artist, e.g. in providing peer to peer feedback.

In my opinion, artist development and high quality art only become possible if the artists' economic position and also their position in society are strengthened. Hence, I have been active in the theatre and media workers' syndicate Teme, or more specifically in STST, the Finnish Union of Dance and Circus Artists since 2015, where I am currently serving my second term as the president. Through this work my aim is to effect change in the sector, and advance work related themes, e.g. wage growth, emotional and physical wellbeing in the workplace and knowledge sharing within peers.

I also enjoy writing. Especially dance, because it only exists in the moment, needs and deserves to be written down. In one way or another. Often writing serves as a means to clarity of artistic vision during the production process, or it offers new perspectives to what already exists.

As a pedagogue I want to share my appreciation towards art making, develop my students' understanding of their body and perception of dance as an all-encompassing art form, while training them to commit to practising in the long-term. In my teaching I emphasize the conscious and continuous flow of energy through the body and limbs, a dancer's spatiality and search for different movement qualities. Joy and admiration towards each person's own dance instrument, the body, are penetrating characteristic of all my work. Dance and the body exist to be enjoyed.

- Scroll down for English -

Koen, että työni näyttämöllä, opettajana ja kulisseissa hallinnon, tuotannon tai kirjoittamisen parissa ovat kaikki samaa taiteilijan työtä, vain hieman eri näkökulmista katsottuna. Päämäärä on lopulta aina sama: tarjota ajateltavaa ja koettavaa, haastaa ihmisten käsityksiä tanssista ja taiteesta - ja ehkä lopulta koko elämästä. Samat arvoni seuraavat työssäni kaikkialle. Niitä olen tuonut esiin enemmän Taiteestani -sivulla.

Urani alusta asti minulle oli itsestään selvää, että taiteilijan työn ohella pitää yrittää vaikuttaa myös tanssikentän rakenteisiin, jotta taidetyö olisi ylipäätään mahdollista. Lisäksi minulle on tärkeää, että yhä enemmän ihmisiä pääsee nauttimaan tanssitaiteesta, tai saa mahdollisuuden tutustua siihen. Tanssilla, ja taiteella ylipäänsä, olisi paljon enemmän annettavaa kuin sen asema nykyisessä yhteiskunnassamme mahdollistaa. Niinpä olen tietoisesti pyrkinyt toimimaan myös taidekentän kulisseissa erilaisissa hallinnon tai kehittämistehtävissä.

Työtehtäviini taidehallinnossa ovat kuuluneet muun muassa erilaisten taiteellisten konseptien ja yleisötyön suunnittelua sekä keskustelutilaisuuksien vetämistä, rekrytointia, nettisivujen uudistusta ja sopimusneuvotteluja. Mielestäni myös tuotantotyö on taidepoliittista vaikuttamista, joka välttämättä vaikuttaa taiteen sisältöihin. Missä tahansa positiossa työtäni teenkin, koen aina suurta eettistä vastuuta. Päämääräni on "valita paremmin", kehittää kentän käytäntöjä taiteilija- ja yleisöystävällisemmäksi. Parhaimmillaan myös tuotantotyö voi olla elimellinen osa taiteellista prosessia, jossa voin jakaa osaamistani myös taiteilijana esimerkiksi vertaispalautteen antajana.

Mielestäni korkeatasoinen taide ja taiteilijan kehittyminen työssään mahdollistuvat vain, jos taiteilijan asemaa ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan. Niinpä olen toiminut myös ammattiliitossani Temessä, tarkemmin Tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:ssä, jo yli viiden vuoden ajan, viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajana. Tämän vaikuttamistyön kautta olen pyrkinyt edistämään muun muassa palkkakehitystä, työhyvinvointia ja tiedonjakoa alallamme.

Kirjoitan myös mielelläni. Etenkin tanssitaide, joka katoaa aina tapahtumahetkeensä, tarvitsee ja ansaitsee tulla kirjoitetuksi ylös. Tavalla tai toisella. Monesti kirjoittamisen kautta myös taiteelliset visiot selkiytyvät tuotantoprosessin aikana, tai kirjoittaminen tuo uusia näkökulmia jo olemassa olevaan.

Opettajana haluan jakaa arvostustani taiteen tekemistä kohtaan, kehittää ihmisten ymmärrystä kehostaan ja tanssista kokonaisvaltaisena taidemuotona sekä harjoittaa oppilaita harjoittelemaan pitkäjänteisesti. Opetuksessani korostan etenkin tietoista energian jatkuvuutta läpi kehon ja raajojen, tanssijan suhdetta tilaan sekä erilaisten liikelaatujen etsimistä. Kaikkea lävistää ilo ja arvostus jokaisen omaa ainutlaatuista tanssivälinettä, kehoa, kohtaan. Tanssista ja omasta kehollisuudestaan saa ja pitää voida nauttia.