Taiteestani // Artist Statement

- Scroll down for English -

Esittävä taide, erityisesti tanssi, merkitsee minulle elämän monitasoisuuden kunnioittamista. Haluan tehdä taidetta, joka heijastaa elämää, ja jonka ääreen voi pysähtyä ajattelemaan ja olemaan. Taiteen ei tarvitse olla miellyttävää tai kaunista, mutta joskus sekin on tärkeää. Tanssi on siitä erityislaatuinen taidemuoto, että ruumiillisuutensa kautta se kertoo mielestäni aina jotakin syvää ihmisenä olemisesta. Loppujen lopuksi emme olisi mitään ilman kehoamme - kaikki ajatuksemme, tunteemme ja toiveemme välittyvät aina jollakin tapaa ruumiimme kautta. Tunnemme ruumiillamme ja ilmaisemme ruumiillamme.

Tanssijana minua kiehtoo loputtomasti erilaisiin koreografin maailmoihin sukeltaminen ja oman äänen etsiminen kustakin maailmasta. Tanssissa viehättävät sen äärettömät mahdollisuudet ja niiden hetkellisyys. Liike ei ole koskaan kaksi kertaa samanlainen, ja samoista asioista löytää aina uusia puolia. Tanssi on minulle elämistä ja tuntemista, raakuutta, ruumiillisuutta, rujoutta, vapautta, tilaa, välittämistä, huomioimista, lihallisuutta, itsensä ja toisten arvostamista ja kuuntelemista, totuutta, kuplivaa läsnäoloa. Rakastan liike-energiaa tilassa ja liikkeen erilaisia dynaamisia laatuja. Niitä voi tutkia loputtomiin, ja myös katsojana valpastun aina niiden äärellä. Toisaalta myös liikkumattomuus on energiaa. Hienoimmat tanssijat pystyvät vain seisomalla olemaan niin intensiivisen läsnäolevan kiinnostavia, että heitä täytyy katsoa. Läsnäolo onkin mielestäni yksi tanssijan tärkeimmistä työkaluista.

Olen mielelläni mukana luomassa yhteistä kokonaisuutta, mutta sielultani tunnen olevani ennen kaikkea esiintyjä. Koreografian tekeminen on toki itsestään selvä osa myös esiintyjän työtä. Koreografinakin nautin ennen kaikkea yhteistyöstä, jossa taiteellista vastuuta jaetaan yli ammattiroolirajojen luottaen vahvasti kunkin osapuolen ammattitaitoon ja näkemykseen. Arvostava luottamus on luovuuden elinehto ja luovuus on taiteilijan elinehto. Tarve jakamiseen on syvästi inhimillistä, mutta etenkin taiteessa sillä on erityinen painoarvo. Itselleni se on erityisen innostavaa.

Inhimillisyyden, kuten muunkin elävän ympäristömme, kunnioittaminen on lähtökohta työlleni. Inhimillisyys on toisen ihmisen arvostamista, loukkaamattomuutta ja arvokasta kohtelua. Inhimillisyys on myös toisten kuuntelemista ja kiinnostusta toisia ihmisiä kohtaan. Ihmisyys on herkkää, hienon monisyistä, kaunista ja haavoittuvaista, ja taide on mielestäni arvokas keino tutkia ja pohtia siihen liittyviä asioita.

Toinen tärkeä työtäni ja taidettani inspiroiva teema on yhdenvertaisuus. Se tarkoittaa, että jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään ulkonäöstä, taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ominaisuudesta riippumatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada osakseen kunnioitusta ja arvostusta sekä hyvää kohtelua. Jokaisella ihmisellä on myös oikeus saada äänensä kuuluviin niin taiteessa kuin yhteiskunnassakin. Uskon oikeudenmukaisempien valtasuhteiden kehitykseen intersektionaalisen näkökulman mukaisesti, ja haluan työssäni pyrkiä tulemaan tietoiseksi myös etuoikeuksistani ja sokeista pisteistäni käyttäessäni valtaa ja jakaessani sitä.

Toimin esiintyjänä, koreografina ja opettajana ja monenlaisena mahdollistajana. Kaikissa rooleissa pyrin aina kunnioittamaan taiteen itseisarvoa sekä niitä arvoja, jotka edellä kuvasin. Toivoisin, että tanssi olisi näkyvämpi osa maailmaamme ja yhä enemmän ihmisiä löytäisi sen pariin. Kehollisuus on mitä suurimmassa määrin ihmisyyden ytimessä, ja on tärkeää tietoisesti vaalia sitä.

//

All performing arts, dance as the dearest to my heart, signifies respect for the layered and multifaceted nature of life. I want to engage in making art that reflects life, that welcomes thought and encourages pausing to exist. Art does not need to be pleasant or beautiful, but both are also values in their own right. The singularity of dance as an art form lies in its human corporeality, through which it narrates humanity in its profoundity. Ultimately we would not exist without our bodies; the body and its processes channel all our thoughts, feelings and hopes. We feel and express through the body.

As a dancer I am forever intrigued by the process of plunging into different choreographic worlds, to find my own voice within the different approaches to movement. The endless possibilities of dance and their quintessential ephemerality are endlessly fascinating. A movement never repeats identically, the same can always be approached from a new angle. For me, dance is living and feeling, rawness, physicality, repugnance, freedom, space, caring, considerateness, carnality, appreciation for oneself and others, it is listening, truth and a bubbling, sparkling presence. I adore movement energy in space and its diverse dynamic qualities. They can be studied endlessly and as a spectator they awaken my senses and sharpen my perception. On the other hand, stillness is also energy. The finest dancers need only to stand still, with their enthralling presence attracting the spectator's undivided attention. I consider the ability to be truly present one of a dancer's most important tools.

In my soul I am first and foremost a performer. Nevertheless, I happily participate in creating work and choreographic work is inherent to being a dancer. When working as a choreographer what I enjoy most is collaboration; trusting each professional's vision and sharing artistic responsibility across skillsets and specific professional expertises. Appreciation and trust are vital for creativity to happen, and creativity is an artist's lifeblood. The need to share is deeply human. However, in the arts it gains a particular importance and on a personal level I find it especially inspiring.

Respect for humanity, as for all life surrounding us, is the foundation upon which I build my work. Humanity is appreciation towards one's fellow man, respect for their integrity and treating others with dignity and kindness. Humanity is also listening to hear and interest towards others. Humanity is delicate, wonderfully diverse, beautiful and vulnerable, and art, in my opinion, is a valuable means to examine and reflect upon its nature and all things akin.
Another important theme inspiring my art and my work is equity. It means that all people are equally worthy, despite their physical appearance, background, gender, sexual orientation or other qualities. Each person is entitled to being treated with respect, appreciation and kindness. Each person also has the right to voicing their reality and being heard, both in art and in society. I believe in the power dynamics developing in a more just direction following the principles of intersectional thinking and practices. In my work I pursue becoming aware of my privileges and blind spots, especially when exercising and sharing power.

I act as a performer, choreographer, teacher and facilitator in multiple environments. In all roles I aim to respect the intrinsic value of art in itself and the values previously described. I wish that dance could be a more visible component of our world and that more people would find their way to its vicinity. Bodily corporeality is undeniably at the core of the human condition, and it is vital for it to be consciously treasured.