Veera Lamberg

Tanssitaiteilija // Dance artist 

TANSSI ON MINULLE.... 

...elämistä ja tuntemista, raakuutta, ruumiillisuutta, rujoutta, vapautta, tilaa, välittämistä, huomioimista, lihallisuutta, itsensä ja toisten arvostamista ja kuuntelemista, totuutta, kuplivaa läsnäoloa. Rakastan liike-energiaa tilassa ja liikkeen erilaisia dynaamisia laatuja...

FOR ME, DANCE IS...

...living and feeling, rawness, physicality, repugnance, freedom, space, caring, considerateness, carnality, appreciation for oneself and others, it is listening, truth and a bubbling, sparkling presence...TOIMIN...


...esiintyjänä, koreografina ja opettajana ja monenlaisena mahdollistajana. Kaikissa rooleissa pyrin aina kunnioittamaan taiteen itseisarvoa. Toivoisin, että tanssi olisi näkyvämpi osa maailmaamme ja yhä enemmän ihmisiä löytäisi sen pariin. Kehollisuus on mitä suurimmassa määrin ihmisyyden ytimessä, ja on tärkeää tietoisesti vaalia sitä...


I ACT AS...

...a performer, choreographer, teacher and facilitator in multiple environments. In all roles I aim to respect the intrinsic value of art in itself and the values previously described. I wish that dance could be a more visible component of our world and that more people would find their way to its vicinity. Bodily corporeality is undeniably at the core of the human condition, and it is vital for it to be consciously treasured...


OPETTAJANA...

...haluan jakaa arvostustani taiteen tekemistä kohtaan, kehittää ihmisten ymmärrystä kehostaan ja tanssista kokonaisvaltaisena taidemuotona sekä harjoittaa oppilaita harjoittelemaan pitkäjänteisesti. Opetuksessani korostan etenkin tietoista energian jatkuvuutta läpi kehon ja raajojen, tanssijan suhdetta tilaan sekä erilaisten liikelaatujen etsimistä. Kaikkea lävistää ilo ja arvostus jokaisen omaa ainutlaatuista tanssivälinettä, kehoa, kohtaan. Tanssista ja omasta kehollisuudestaan saa ja pitää voida nauttia...

AS A PEDAGOGUE...

...I want to share my appreciation towards art making, develop my students' understanding of their body and perception of dance as an all-encompassing art form, while training them to commit to practising in the long-term. In my teaching I emphasize the conscious and continuous flow of energy through the body and limbs, a dancer's spatiality and search for different movement qualities. Joy and admiration towards each person's own dance instrument, the body, are penetrating characteristic of all my work. Dance and the body exist to be enjoyed.


LISÄKSI MINULLE ON TÄRKEÄÄ...


...että yhä enemmän ihmisiä pääsee nauttimaan tanssitaiteesta, tai saa mahdollisuuden tutustua siihen. Tanssilla, ja taiteella ylipäänsä, olisi paljon enemmän annettavaa kuin sen asema nykyisessä yhteiskunnassamme mahdollistaa. Niinpä olen tietoisesti pyrkinyt toimimaan myös taidekentän kulisseissa...

IT IS ALSO IMPORTANT TO ME...

...that a growing number of people have access to dance as an enjoyable art form, or the chance to get acquainted with it. Dance and art in general would have much more to give than what is currently possible, from its subordinate position in society. Thus I have knowingly seeked opportunities to act in the wings of the field.